Hướng dẫn cách chơi xổ số 7 Star đơn giản dễ hiểu nhất

7Star là một trong những trò chơi xổ số mới, có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa được ra mắt tại nhà cái Sodo66. Bên cạnh những phiên bản xổ số khác như P3 hay Lucky28, thì 7Star được đánh giá là có cách chơi và tỷ lệ thanh toán hấp dẫn hơn, khi bạn có thể nhận được x7800 lần số tiền đặt cược ban đầu. Hãy tìm hiểu rõ hơn về xổ số 7Star trong bài viết này nhé!

Xổ số 7Star là gì?

7Star là một trò chơi xổ số, mà khi tham gia người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào 4 số đầu tiên dựa trên kết quả được công bố chính thức Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội Trung Quốc. Nếu kết quả xổ số được thông báo trùng khớp với vé cược của bạn thì bạn sẽ giành chiến thắng.

Kết quả sẽ được tính bằng cách quay số và rút bóng số ngẫu nhiên; đồng thời, được công bố công khai bởi Xổ Số Phúc Lợi Xã Hội vào lúc 20:25 (GMT +8) thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.

Một số loại cược phổ biến

Cược Tài/Xỉu một số xác định

Người chơi khi tham gia cược này sẽ phải đặt cược Tài hay Xỉu vào một số ở vị trí bất kỳ. Cược của bạn trùng khớp với kết quả thì bạn sẽ chiến thắng.

 • Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
 • Tài: 5, 6, 7, 8, 9
Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
Xỉu 1.95
Tài 1.95

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào Xỉu ở số thứ hai.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, số thứ 2 là số “4”, thuộc dãy Xỉu -> Chiến thắng thuộc về bạn và nhận tiền thanh toán: 100 * 1.95 = 195k

Cược Chẵn/Lẻ một số xác định

Người chơi khi tham gia cược này sẽ phải đặt cược vào một số ở vị trí bất kỳ xem đó là số chẵn hay lẻ. Cược của bạn trùng khớp với kết quả thì bạn sẽ chiến thắng.

Trong đó:

 • Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
 • Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8
Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
Chẵn 1.95
Lẻ 1.95

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào Chẵn ở số thứ hai.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, số thứ 2 là số “4”, thuộc Chẵn-> Chiến thắng thuộc về bạn và nhận tiền thanh toán: 100 * 1.95 = 195k.

Cược một số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào một số nhất định trong khoảng từ 0-9 ở 1 vị trí bất kỳ.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
0~9 9.5

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 5 là số thứ nhất.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, vị trí số thứ nhất là số “5”->  Chiến thắng thuộc về bạn và nhận tiền thanh toán: 100 * 9.5 = 950k.

Cược hai số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào hai số nhất định trong khoảng từ 0-9 tại 2 vị trí ngẫu nhiên.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
00~99 95

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 3 và số 4 lần lượt là số thứ hai và số thứ ba.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, vị trí số thứ hai và số thứ ba lần lượt là số 4 và số 3-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 95 = 9500$

Cược ba số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào ba số nhất định trong khoảng từ 0-9 tại 3 vị trí ngẫu nhiên.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
000~999 920

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 3, số 4 và số 5 lần lượt là số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, vị trí số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba lần lượt là số 5, số 4 và số 3 -> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 920 = 92000k.

Cược bốn số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào bốn số nhất định trong khoảng từ 0-9 tại 4 vị trí ngẫu nhiên.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
0000~9999 7800

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 2, số 3, số 4 và 5 lần lượt là số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba và số thứ tư.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, vị trí số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba và số thứ tư lần lượt là số 2, số 3, số 4 và số 5 -> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 7800= 780000$.

Cược Tài/Xỉu tổng 2 số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào số cuối cùng của tổng hai số nhất định trong khoảng từ 0-9 tại 2 vị trí ngẫu nhiên xem số đó thuộc Tài hay Xỉu.

 • Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
 • Tài: 5, 6, 7, 8, 9
Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
Xỉu 1.95
Tài 1.95

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào Tài ở cho tổng số thứ nhất và số thứ hai.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, số thứ nhất và số thứ 2 là số 4 và 5. Khi đó, 4+5 = 9 -> thuộc Tài -> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 1.95 = 195k.

Cược Chẵn/Lẻ tổng 2 số xác định

Loại cược này đòi hỏi người chơi sẽ phải dự đoán và đặt cược vào số cuối cùng của tổng hai số nhất định trong khoảng từ 0-9 tại 2 vị trí ngẫu nhiên xem số đó thuộc Lẻ hay Chẵn.

 • Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
 • Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8
Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
Chẵn 1.95
Lẻ 1.95

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào Chẵn ở cho tổng số thứ ba và số thứ hai.
 • Kết quả cược: 2645.
 • Trong đó, số thứ hai và số thứ ba là số 6 và 4. Khi đó, 6+4=10 (0) -> thuộc Chẵn -> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 1.95 = 195$.

Cược 1 số

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào một số cụ thể trong khoảng từ 0-9. Tuy nhiên, tiền thanh toán mà bạn nhận được chỉ được tính cho 1 lần xuất hiện của con số đó.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
1 số 2.5

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 5 ở vị trí bất kỳ.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, số 5 xuất hiện ở vị trí số thứ 1 -> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 2.5 = 250k.

Cược 2 số

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào một số cụ thể trong khoảng từ 0-9. Tuy nhiên, tiền thanh toán mà bạn nhận được chỉ được tính cho 1 lần xuất hiện cho 1 số.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
2 số 9

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào số 3 và 4 ở vị trí bất kỳ.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, số 3 xuất hiện ở vị trí số thứ ba, số 4 ở vị trí thứ hai-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 9 = 900k.

Cược 2 số giống nhau

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào hai số giống nhau trong khoảng từ 0-9. Nếu dự đoán của bạn trùng khớp với kết quả, chiến thắng sẽ thuộc về bạn.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
2 số giống nhau 16

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào hai số 3 ở vị trí bất kỳ.
 • Kết quả cược: 3435.
 • Trong đó, số 3 xuất hiện ở vị trí số thứ hai và số thứ tư-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 16 = 1600k.

Cược 3 số giống nhau

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào ba số giống nhau trong khoảng từ 0-9. Nếu dự đoán của bạn trùng khớp với kết quả, chiến thắng sẽ thuộc về bạn.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
3 số giống nhau 150

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào 3 số 5 ở vị trí bất kỳ.
 • Kết quả cược: 2555.
 • Trong đó, số 5 lần lượt xuất hiện ở số thứ 1,2 và 3.-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 150 = 15000k.

Cược 3 số (3×6)

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào ba số khác nhau trong khoảng từ 0-9. Nếu dự đoán của bạn trùng khớp với kết quả ở bất kỳ vị trí nào, chiến thắng sẽ thuộc về bạn.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
3 số (3×6) 42

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào 3 số – 2,3,4 ở vị trí bất kỳ.
 • Kết quả cược: 2345.
 • Trong đó, trong kết quả công bố đều có lần lượt 3 số mà bạn đặt cược-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 42 = 4200k.

Cược 3 số (3×3)

Đối với loại cược này, người chơi sẽ phải đặt cược vào ba số, trong đó có 2 số giống nhau và 1 số khác. Các số thuộc khoảng từ 0-9. Nếu dự đoán của bạn trùng khớp với kết quả, chiến thắng sẽ thuộc về bạn.

Loại cược  Tỷ lệ thanh toán
3 số (3×3) 75

Ví dụ: 

 • Người chơi đặt cược 100k vào 3 số: 2, 2, 4
 • Kết quả cược: 4226.
 • Trong đó, số 2, 2, 4 lần lượt xuất hiện trong kết quả ở 3 vị trí ngẫu nhiên-> Bạn thắng cược với tiền thanh toán: 100 * 75 = 7500k.

Lời kết

Xổ số 7Star là một trò chơi xổ số được rất nhiều người chơi yêu thích trên mọi nền tảng. Trò chơi xổ số này hứa hẹn mang đến cho người chơi những giây phút cá cược hồi hộp, kịch tính và cực kỳ thú vị. Còn chần chờ gì nữa, truy cập Bet188 ngay hôm nay để trải nghiệm Xổ số 7Star ngay hôm nay!

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời